top of page

Bedrijven

Bent u als bedrijf op zoek naar een energie advies? Wij bespreken graag de mogelijkheden!

Energielabels Utiliteit

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Bij de verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel verplicht. Sinds 1 mei 2016 wordt er door de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend opgetreden. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert u een boete.

Aanvragen energielabel

Vanaf 1 januari 2020 geldt dezelfde rekenmethodiek als voor woningen. Erjan Booi is gecertificeerd EP-U (basis) adviseur. Dit betekent dat Erjan energie labels mag opstellen voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het gebouw wordt gecontroleerd en berekend op een groot aantal kenmerken op bouwkundig en installatietechnisch gebied. EB-Bouwadvies zorgt voor de registratie van het energielabel.

Image by Dan Burton

MKB advies

Kantoorruimtes en utiliteitsgebouwen die groter zijn dan 50 m2 worden verplicht een energielabel te overleggen bij verkoop, verhuur of oplevering.

Vanaf januari 2023 is ieder kantoor groter dan 100 m2 verplicht een energielabel met minimaal een C-niveau te bezitten. Voor 1 januari 2023 moet je maatregelen hebben genomen om dit label te halen en hiermee aan de wettelijke eis te voldoen. Met dit verplichte energielabel werkt Nederland aan een energie neutrale omgeving in 2050.

 

Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel te vermelden wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden in advertenties. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

Image by Toa Heftiba

Interesse in onze diensten?

bottom of page